Hvad er OH!Blog? (English below)

OH!Blog er omdrejningspunktet for Skolen for Journalistik og Storytelling på Odder Højskole. Her samler vi de forskellige produktioner, så alle kan følge med i, hvad vi går og laver. OH!Blog skal ses som den anarkistiske fætter til højskolens officielle hjemmeside – odderhojskole.dk. Her får eleverne mulighed for at boltre sig, men samtidig inviteres de andre fag, eksterne samarbejdspartnere, bestyrelsesmedlemmer, lærere, medarbejdere og ngo’er ind for at dele deres historier, hvad enten de er visuelle, auditive eller skrevne.


What is OH!Blog?

OH!Blog is the place where the School of Journalism and Storytelling at Odder Højskole share their productions, so everybody can follow our work. OH!Blog should be considered as the anarchistic cousin of the folkhighschools official webpage Odderhojskole.dk. Here the students have the opportunity to play and be creative, but we will also see content from other subjects, external partners, members of the board, teachers, staff and NGOs either or it is written, audio or visual.